Skip to main content

Garapen iraunkorrerako ekimena

Bizitza hektarea bat ekintzarako deia da

Zer lortu nahi dugu kanpaina honekin?

Gure basoak zaindu eta kudeatu beharraz kontzientziatzea eta sentsibilizatzea, bertako edertasunaz eta aberastasun naturalaz gozatzeko.

Nafarroako Baso Agendan jasotzen denaren arabera, baso-masak dituen benetako premien balioa nabarmentzea. Hondakinak garbitzeko, inausteko eta ezabatzeko, erriberak garbitzeko, suteak prebenitzeko edo abeltzaintza estentsiborako larre-eremuak birgaitzeko beharrizanetan arreta jarri nahi dugu.

Nafarroako herritarrek misio horretan gurekin bat egitea eta basoak babesteko eta kontserbatzeko konpromisoa hartzea bilatzen dugu.

Nor gara?

Nor gara sustatzaileak eta nondik sortzen da ideia?
Laboral Kutxa eta Navarra Capital Foru Erkidegoko ekonomia-, hezkuntza-, gizarte- eta ingurumen-eragileak parte hartzera bultzatzen duen ekimena sustatzen duten erakundeak dira.
Laboral Kutxa kreditu-erakunde kooperatiboa da. Iraunkortasuna indargune historikoetako bat da, eta fundazioaren konpromisoa. Helburua gizartearen aurrerapenean laguntzea da, eta, une honetan, klima-aldaketaren ondoriozko erronkei erantzun behar zaie ezinbestean, eta ekonomia-eredu zirkularragoa, ingurumenarekiko begirunetsuagoa eta sozialki inklusiboagoa sortzen lagundu behar da.
Navarra Capital Foru Erkidegoko ekonomia- eta enpresa-informazioa ematen duen komunikabide digitala da. Nafarroaren oparotasuna sustatzea eta bere ekoizpen-sarearen eta profesionalen lan ona areagotzea du helburu, eta, lan bikaina egin arren, merezi duten gizarte-aintzatespena lortzen ez duten antolakundeak eta pertsonak nabarmentzen ditu.

Norengana jotzen dugu?

Proiektu hau natura bera bezalakoa da: izaki bizidun bakoitzak bere espazioa eta beharrak ditu. Bakoitzak bere aberastasunak ematen ditu eta guztien artean ekosistema bakarra osatzen dute.

  • Gazteria
  • Enpresak, erakundeak eta gizarte-erakundeak
  • Hiritartasun orokorra

Nola egiten dugu?

Basoen erabilera babestu, lehengoratu eta sustatu

2030 GJHen esparruan, bereziki 15. GJHan (‘Lehorreko Ekosistemetako Bizitza’), helburu hauek ezartzen dira: lurreko ekosistemen erabilera iraunkorra babestea, lehengoratzea eta sustatzea, basoak modu jasangarrian kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurzoruaren degradazioa gelditzea eta lehengoratzea, eta biodibertsitatearen galera geldiaraztea.

‘Bizitza hektarea bat’ proiektuan askotariko jarduerak sartuko dira, ia beti lehorreko ekosistemetako bizitzarekin lotutakoak (15. GJH), baina baita gure aletxoa eman dezakegun beste arlo batzuekin lotutakoak ere: Osasuna eta ongizatea (3. GJH), Genero-berdintasuna (5. GJH), Desberdintasunak murriztea (10. GJH), Hiri eta komunitate jasangarriak (11. GJH)…

Zein helbururekin lagundu nahi dugun

15.4

2030erako, ekosistema menditsuen kontserbazioa zaintzea, haien dibertsitate biologikoa barne, garapen iraunkorrerako funtsezko onurak emateko gaitasuna hobetzeko helburuarekin.

15.5

Premiazko neurri esanguratsuak hartzea habitat naturalen degradazioa murrizteko, dibertsitate biologikoaren galera geldiarazteko eta, 2030erako, arriskuan dauden espezieak babesteko eta haien desagerpena saihesteko.

15.a

Iturri guztietatik datozen finantza-baliabideak nabarmen mobilizatzea eta handitzea, dibertsitate biologikoa eta ekosistemak iraunarazteko eta modu jasangarrian erabiltzeko.

15.b

Iturri eta maila guztietako baliabideen bolumen nabarmena mobilizatzea, basoen kudeaketa jasangarria finantzatzeko eta garapen-bidean dauden herrialdeei pizgarri egokiak emateko.