Elikatzen duten hektareak

C4

Udalerria: Elorz (Noáin)

Eremua:  Iruñerria
Monte: Herri-mendia
Lanen xehetasunak

Sasiak kentzea eta herri‑mendian ganadutegi estentsiboa berreskuratzeko sortutako larreetara sarbidea hobetzea.

Asetzen dituen beharrak

Mendiko larreak gainezka daude txilar, elorri beltz, elorri zuri, astoarrosa eta beste zurezko sasi espezie batzuekin. Itxitura perimetrala edo ur sarrera baten faltak mendiaren aprobetxamendua eragozten die artzainei, nahiz eta erreminta oso interesgarria izango litzakeen mendi hori kudeatzeko.

Onuradunak

Mendi horren aprobetxamenduaren ondorio positiboak hainbat mailatan. Alde batetik, bazkatzeko lursailak eskaintzen dituenez, lekuko lan‑iturri den ganadutegiaren ustiaketa sendotzen laguntzen du. Elorzko udalbatzak ere onurak izango ditu, izan ere azpiegitura horiek bertako mendiko arreak alokatzea ahalbidetzen die, entitatearen kontuetan diru‑sarrera garrantzitsuak sortuz, eta herri‑mendiaren kontserbazioarekin laguntzen du. Azkenik, mendi horretan ganadutegia berreskuratzeak eragin positiboak izango ditu bai paisaian, habitatetan eta baita mendian suteak egotearen aukeretan ere.

Jasotako laguntza

Hectáreas que alimentan

1%